Doprava do tábora

Dětský Tábor Chrudimka > Doprava do tábora

Není-li uvedeno jinak, jsou děti na tábor dopravovány kombinovaně, a to vlakem z Prahy, nebo mohou přistoupit v Kolíně či Pardubicích, odkud pokračujeme objednanými autobusy až do areálu tábora.

Podrobnější informace naleznete u jednotlivých turnusů v sekci „Informace pro rodiče přihlášených dětí“.

Rodiče mohou dítě dopravit do tábora i sami.